PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING

Je bezoekt de website van Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage. Deze privacy- en cookie verklaring is van toepassing op deze website. Bij het gebruik van deze website kan Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage en/of een externe partij informatie over je gebruik van deze en andere websites verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Let op: als je de cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet de volledige inhoud van de website zien. Daarnaast heeft het weigeren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, dien je bovengenoemde handeling(en) te herhalen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van de computer opgeslagen wordt. De cookie bevat je voorkeuren tijdens het surfen en onthoudt deze bij een herhaald bezoek aan een website.

Cookiegebruik

Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage gebruikt cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond.

Cookies verwijderen en weigeren

Uiteraard mag je cookies weigeren en/of verwijderen. Wees je ervan bewust dat de website dan mogelijk minder goed werkt.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

 • Cookierecht.nl
 • Consumentenbond: Wat zijn cookies? Waarvoor dienen cookies? Cookies verwijderen en Cookies uitschakelen
 • Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Google Analytics Via de website van Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst Google Analytics. Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage gebruikt die om bezoekersaantallen en -gedrag bij te houden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media

Op de website van Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage zijn buttons opgenomen van social media. Die werken met stukjes code die van die social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Daar heeft Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de social media (verklaringen die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Privacyrichtlijnen van Twitter: http://twitter.com/privacy
Privacyrichtlijnen van Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Privacyrichtlijnen van LinkedIn: http://www.linkedin.com/statickey=privacy_policy
Privacyrichtlijnen van Pinterest: http://about.pinterest.com/nl/privacy-policy
Privacyrichtlijnen van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav

De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht en opgeslagen naar de servers van Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram en Pinterest in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Instagram. Pinterest en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend  beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorg ervoor dat de persoonlijke  informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de diensten die Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage aanbiedt en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als je een formulier op deze website invult, of een e-mail stuurt, worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens gebruikt Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage o.a. om de site te optimaliseren. Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ze worden niet aan derden verstrekt.

E-mails Als je je inschrijft via voor een van onze workshops of trainingen kom je op een geautomatiseerde e-mail lijst. Enkele keren per jaar stuurt Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage je een e-mail met informatie over onze praktijk-activiteiten. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Om misbruik te voorkomen, kan het zijn dat ik je daarbij vraag om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • Consult: Acupunctuur 24104
 • Consult: Chinese geneeskunde 24103

Aanpassen privacy statement
Praktijk Acu-Putten Acupunctuur en Massage behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen de site, accepteer je automatisch het cookiebeleid.