AGB-Code:90-(0)50741
KVK-nummer:37158613

Erwin van Putten is lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Dit is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten. De NVA stelt eisen aan hun leden die betrekking hebben op het gebied van hygiëne, opleidingsinstituut en bij- en nascholingen. Leden van de NVA zijn westers medisch geschoold.

Lidmaatschap van de NVA geeft recht op vergoeding van de behandeling acupunctuur bij diverse ziektekostenverzekeringen.  Dat maakt dat je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit het aanvullende pakket.
Dit wordt niet verrekend met je Eigen Risico.

Klachtenprocedure Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Uw acupuncurist is lid van de NVA.

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal  6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Brochure_Klachtenprocedure_2017

Annuleringsvoorwaarden cursussen of workshops

Bij schriftelijke annulering van een workshop of cursus gelden de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus: er worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering na 2 weken voor aanvang wordt het totale tarief in rekening gebracht.
  • Bij niet verschijnen zonder afzegging wordt het totale tarief in rekening gebracht.

Geheimhouding en privacy

Praktijk Acu-Putten behandelt alle door de cliënt beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Meer lezen