De overgang volgens de chinese geneeskunde

Gemiddeld is het rond het vijftigste levensjaar dat vrouwen te maken krijgen met overgangsverschijnselen, maar hierin zijn grote verschillen. Ook de mate waarin vrouwen hiervan last hebben verschilt enorm. Bij de een gaat het min of meer ongemerkt voorbij. De menstruatie wordt minder, de tussenpozen worden steeds groter, totdat de menstruatie uiteindelijk helemaal uitblijft.

Bij veel vrouwen gaat de overgang gepaard met allerlei ongemakken als opvliegers, nachtelijk transpireren, irritaties, vermoeidheid en slapeloosheid.

De westerse geneeskunde schrijft deze symptomen toe aan hormonale veranderingen. De Chinese geneeskunde kijkt op een andere manier naar dit proces.

Het leven van een vrouw is verdeeld in fasen van elk zeven jaar

Elke 7 jaar vinden belangrijke veranderingen plaats in een vrouwenlichaam. Al deze veranderingen worden toegeschreven aan de opbouw en afname van Nier-energie.

De Nier-energie is een bron van levenskracht die we bij onze geboorte ontvangen van onze vader en moeder. Hierin worden onze constitutie, fysieke ontwikkeling e.d. vastgelegd.

Tijdens de eerste cyclus van 7 jaar is er een sterke toename van Nier-energie, het melkgebit verandert in een blijvend, volwassen gebit. Het haar wordt langer en dikker. Aan het eind van de tweede cyclus, rond het 14e levensjaar is er de eerste menstruatie en is een meisje geslachtsrijp. Tijdens de laatste periode van 7 jaar, als een vrouw 49 is, is de Nier-energie meestal al sterk afgenomen. De menstruatie vervaagt en conceptie (zwangerschap) is niet meer mogelijk.

Een belangrijk signaal dat de overgang is begonnen zijn opvliegers

Opvliegers worden veroorzaakt door een zwakte van de Nier-energie. Deze Nier-energie bestaat uit twee aspecten, namelijk Yin en Yang. De Yin-energie is vrouwelijk en verantwoordelijk voor het voeden en bevochtigen van het lichaam. Er is een nauwe relatie met bloed.

Tekens van een gebrek aan yin-energie zijn dorst, irritatie en warmte-opwellingen. Het wordt wel eens vergeleken met een auto, met een te laag koelvloeistofpeil. De motor raakt hierdoor oververhit. Net als een machine raakt je lichaam oververhit als er gebrek is aan vloeistoffen.

Het mannelijke aspect van de nieren, de yang-energie zorgt voor verwarming van het lichaam en levert vitale energie om allerlei activiteiten te kunnen uitvoeren.

Vrouwen met gebrekkige yang-energie ervaren symptomen als koude, vermoeidheid en soms ook depressie.

chinese geneeskunde levenscyclus 7 jaar

Soepel door de overgang met acupunctuur

Vaak is er sprake van zowel een verstoorde yin- als yangenergie. Acupunctuur kan deze verstoringen op verschillende manieren te lijf gaan.

De overgang is een natuurlijk proces en acupunctuur is een natuurlijke methode om dit proces makkelijker te laten verlopen. Acupunctuur versterkt de Nier-energie, waardoor  een verstoorde balans tussen yin en yang hersteld.

Ook specifieke symptomen zoals die vervelende opvliegers worden aangepakt met acupunctuur en/of Chinese kruiden. Chinese geneeskunde ondersteunt een gezonde Lever-functie en heeft ook een effect op de energie van het Hart. Hierdoor worden emotionele verstoringen verholpen en is er minder last van stemmingswisselingen.

overgangsklachten acupunctuur